Minh phat - Nguyen Minh Phat - Co khi Minh Phat - CokhiMinhPhat !
Trang chủ
Giới thiệu
Dịch vụ
Tin tức
Dự án
Chuyên ngành
Tuyển dụng
Liên hệ
     Vietnamese    English
Minh phat - Nguyen Minh Phat - Co khi Minh Phat - CokhiMinhPhat !

DANH MỤC SẢN PHẨM

   Sản phẩm tiêu biểu
 
 Thống kê
Tổng số sản phẩm: 33  
Xem sản phẩm: 10579  
Số lượng truy cập: 35218  
Truy cập trong ngày: 3
Số người đang online: 4 
Minh phat - Nguyen Minh Phat - Co khi Minh Phat - CokhiMinhPhat ! Minh Phat - Nguyen Minh Phat - TT BDS Minh Phat!
 
TRUNG TÂM BẤT ĐỘNG SẢN - CƠ KHÍ MINH PHÁT
Địa chỉ:
Tam Á - Gia Đông – Thuận Thành – Bắc Ninh
Điện thoại : 0939.240.692 / 0122.222.0789
Email:
contact@nguyenminhphat.com  
Website:
www.nguyenminhphat.com    /  www.BDSminhphat.com 
LIÊN HỆ TRỰC TUYẾN
Cá nhân/Tổ chức: Điện thoại:
Địa chỉ: E-mail:
Nội dung:
 

Minh phat - Nguyen Minh Phat - Co khi Minh Phat - CokhiMinhPhat !
Tìm kiếm:
Tương đối Chính xác
   HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Sorry! I'm Offline now. Click here to send offline message.

0939.240.692

I'm Offline
Sorry! I'm Offline now. Click here to send offline message.

0122.222.0789

I'm Offline
Minh phat - Nguyen Minh Phat - Co khi Minh Phat - CokhiMinhPhat !
  Đối tác - Khách hàng

Minh phat - Nguyen Minh Phat - Trung tam BDS Minh Phat !

 

Trang chủ   |   Giới thiệu  |   Dịch vụ  |  Tin tức  | Công trình - Dự án  | Chuyên ngành  |  Tuyển dụng  |  Liên hệ  

TRUNG TÂM CƠ KHÍ MINH PHÁT

Địa chỉ: Tam Á - Gia Đông – Thuận Thành – Bắc Ninh

Điện thoại : 0939.240.692 / 0122.222.0789          Email: contact@nguyenminhphat.com
Website: www.NguyenMinhPhat.com      /     www.BDSminhphat.com          

Design by WEBS

Minh phat - Nguyen Minh Phat - Co khi Minh Phat - CokhiMinhPhat !